Jönköpings kommun

Utseende och innehåll

Grundregeln för en lättarbetad webbplats är att utseende och innehåll är separerat i möjligaste mån. Det är då lättare och billigare att förändra webbplatsen i framtiden då alla inställningar finns centralt och inte på enskilda moduler.

Målet bör vara att webbplatsen ska vara enhetlig och se likadan ut oavsett vilket huvudområde man är inne på. Det ger ett professionellt intryck och besökaren kan då enklare fokusera på budskapet på sidorna.

Därför rekommenderar vi följande:

  • Ställ inte in kantlinjer, bakgrundsfärger, marginaler etc på enskilda moduler/layouter utan att först stämma av med Limepark via er projektansvarige.
  • Skapa inte nya formatmallar, webbplatsfärger eller dekorationsmallar utan att först stämma av med Limepark via er projektansvarige.

Specialutseenden bör vara genomtänkta och enhetliga över hela webbplatsen och främst sättas med hjälp av dekorationsmallar, stilmallar (CSS) eller liknande.

Länkar

Kom ihåg att varje länk ska fungera utanför sin kontext. En del använder hjälpmedel som läser upp länkar separat och då kan inte länktexter lyda Läs mer eller här. Formulera därför länken så den fungerar fristående, exempelvis Webbplatsens dokumentation.

Följer man inte detta bryter webbplatsen mot WCAG Checkpoint 13.2.