Jönköpings kommun

Dekorationer

Det finns ett antal anpassade dekorationsmallar som kan användas på webbplatsen.

En dekorationsmall kan sättas direkt på en textmodul, men det är en
fördel att skapa en layout som man sätter dekorationsmallen på. I
flera fall krävs det två textmoduler eller en extra layout och då kan
det vara bra att vara konsekvent för alla dekorationsmallar.

Ett tips är att döpa layouten till samma namn som dekorationsmallen som används för att underlätta för nästa redaktör.

Utseende för dekorationsmallar justeras centralt. På det sättet kan en dekorationsmall i framtiden ändra färg varpå ändringen slår igenom överallt där den används.

Länkknapp

En länkknapp kan användas när man vill förstärka en länk till en annan sida.

Skapa en länkknapp

 1. Skapa en textmodul alternativt en layout som du placerar textmodulen i.
 2. Skriv en text och länka texten till valfri sida.
 3. Sätt dekorationen Länkknapp på textmodulen.

Faktaruta

En faktaruta kan användas om man vill avskilja en information på sin sida från övrigt textinnehåll.

Skapa en faktaruta

 1. Skapa en layout med dekorationsmallen Faktaruta.
 2. Placera valfritt innehåll i layouten.
  I exemplet nedan har vi kombinerat två dekorationer: Faktaruta och länkknapp.

Köp biljett

Här hittar du information om våra biljetter och du kan förköpa biljetter i vår webbutik.

Länkar och dokument

Länkar och dokument används för att gruppera länkar och länkar till dokument på en sida. Detta gör det mycket tydligt för besökaren.

Skapa en länk- eller dokumentlista

 1. Skapa en textmodul med dekorationsmallen Länkar eller Dokument.
 2. Placera ut en textmodul och skriv en ny länktext för varje rad.
 3. Länka varje rad med text till valfri sida eller dokument.

Subinformation

Subinformation används för att gruppera och dölja information på en sida tills besökaren själv väljer att klicka för att se mer. Dekorationen kan användas på alla möjliga sätt, men ett typiskt exempel är en frågor och svar-lösning där man samlar en lista med frågor och döljer svaren.

Skapa en subinformation

 1. Skapa en textmodul med dekorationsmallen Subinformation.
 2. Döp textmodulen till valfri rubrik som blir klickbar.
 3. Skriv valfritt innehåll som ska visas när besökaren klickar på rubriken.
 4. Vill du visa mer än bara text kan du istället skapa en layout med dekorationen. Inuti layouten kan du sedan placera valfritt innehåll. Se exempel nedan.

Kan det här fungera?

Jo men det tror jag nog.

Det här fungerar nog med

Då funderar du på var någonstans du har varit under det senaste dygnet och går dit och letar.

Här är en bild intetsägande.