Jönköpings kommun

Om Dansnät Jönköping

Dansnät Jönköping startades av Kultur Jönköpings kommun och har som syfte att påverka och stimulera danskonsten i Jönköpings kommun.

Dansnät Jönköping ger professionella dansföreställningar med bredd och kvalitet och arrangerar olika aktiviteter såsom föreläsningar, workshops, dansresor och andra dansaktiviteter.

Kultur Jönköpings kommun var en av initiativtagarna till bildandet av Dansnät Sverige 2003.

Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett demokratiskt och informellt nätverk som arbetar för att sprida och främja samtida danskonst i Sverige. I Dansnät Sverige turnerar svenska och utländska koreografer och kompanier med ambitionen att stärka dansens ställning och räckvidd, både konstnärligt och publikt.

Nätverkets parter består av dansscener, institutioner, kommuner och regioner från Västerbotten i norr till Skåne i söder.

Dansnät Sveriges huvuduppgift är turnéverksamhet men nätverket erbjuder också samproduktion, residens, arrangerar seminarier, fortbildningsdagar och andra danskunskapande aktiviteter.