Foto: Carl Thorborg. Från föreställningen "Trigger Point" hösten 2011.

Dansnät Jönköping

Dansnät Jönköping

Dansnät Jönköping initierades av Kultur Jönköpings kommun och har som syfte att påverka och stimulera danskonsten i Jönköpings kommun.

Dansnät Jönköping ger professionella dansföreställningar med bredd och kvalitet och arrangerar olika aktiviteter såsom föreläsningar, workshops, dansresor och andra danshappenings.    

Logo Dansnät Sverige

Dansnät Sverige

Kultur Jönköpings kommun var en av initiativtagarna till bildandet av Dansnät Sverige 2003.

Dansnät Sverige är ett demokratiskt och informellt nätverk som arbetar för att sprida och främja samtida danskonst i Sverige. I Dansnät Sverige turnerar svenska och utländska koreografer och kompanier med ambitionen att stärka dansens ställning och räckvidd, både konstnärligt och publikt.

Nätverkets parter består av föreningar, institutioner, kommuner och landsting från Västerbotten i norr till Skåne i söder.

Dansens Hus i Stockholm fungerar som nav och kvalitetsgarant. Dansnät Sveriges huvuduppgift är turnéverksamhet men nätverket erbjuder också residens, arrangerar seminarier, fortbildningsdagar och andra danskunskapande aktiviteter. Dansnät Sverige finansieras av kulturdepartementet. www.dansnatsverige.selänk till annan webbplats

Vill du veta mer?dans@jonkoping.se
tfn 036-10 21 66

Dansnät Jönköping
036-10 21 66
dans@jonkoping.se
Dela på Facebook Dela på Twitter Pusha sidan